Het persbericht:
Opbouw/structuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hoe zet je een persbericht op? Alle punten op een rij.
 

 

 

Het is handig om goed te beseffen voor welke media het persbericht bestemd is. Sommige redacties -vooral die van kleinere h-a-h bladen- zijn vaak blij wanneer je ze een kant-en-klaar artikel toestuurt. Dat scheelt werk en vult lekker. Wanneer je uit praktijk weet dat een medium graag op deze manier werkt, heb je een kans voor open doel om een positief artikel geplaatst te krijgen. Persberichten die hierop mikken vallen vaak meer in de categorieën advertorial of persartikel.
Maar de meer journalistieke redacties moeten hier meestal weinig van hebben. Voor hen telt alleen de nieuwswaarde. Die moet dan ook duidelijk uit het persbericht naar voren komen. De opzet hierna geldt vooral voor deze laatste vorm van persbericht.

De opbouw van een persbericht

Min of meer van boven naar beneden vind je de volgende vaste elementen in een persbericht.

De afzender van het persbericht

Zet de afzender van het persbericht bovenaan, incl. naam van je bedrijf/organisatie, adres, telefoon, fax, e-mail en site. Vaak staat dit al standaard op je briefpapier.

PERSBERICHT

De aanduiding 'PERSBERICHT' moet vet/opvallend bovenaan de inhoudelijke tekst staan.

EMBARGO

Als er een embargo op je bericht rust, geef dit dan duidelijk aan bijv. rechts boven je tekst met de aanduiding ‘EMBARGO tot ...datum/tijdstip...’.

Kopregel

De headline staat opvallend boven de tekst, bijv. in vet of kapitalen.

Datum en plaats van verzending

Met name de datum moet onmiddellijk te zien zijn, dus bijv. vlak onder de kopregel of onder de aanduiding Persbericht.

Eerste alinea / lead

De eerste alinea (de lead) beantwoordt in ieder geval de klassieke vragen: wie, wat, waar, wanneer. Al het nieuws moet dus in deze ene alinea staan. Sommige auteurs vinden dat ook het ‘waarom’ in deze alinea aan bod moet komen. Dat is in onze ervaring alleen zo wanneer dat in een heel kort regeltje of zinsdeel samen te vatten is. Over het algemeen kun je het ‘waarom’ beter bewaren voor de vervolgtekst.

Tussenkopjes

Tussenkopjes structureren de tekst en maken de redacteur vaak in één oogopslag duidelijk hoe interessant het persbericht is. Zorg dus voor kernachtige, boeiende tussenkopjes die de alinea-inhoud goed samenvatten.

Vervolgtekst

Hierin vertel je de rest van je verhaal. In het eerste deel van de vervolgtekst beschrijf je het ‘waarom’ of ‘hoe’. In de rest van de tekst werk je van algemeen naar gedetailleerd en van belangrijk naar minder belangrijk. Zorg daarbij voor hapklare brokken: korte alinea’s rond één afgebakend deelonderwerp.

De volgorde ‘van belangrijk naar minder belangrijk’ is cruciaal: een redacteur kan dan - zonder het verhaal aan te tasten- snel de tekst ‘op maat’ maken door van achter naar voren alinea’s te schrappen.

Slotaanduiding

Neem aan het einde van de tekst een dubbele stippellijn op (======) of een andere markering op. Daarmee is duidelijk waar het inhoudelijk deel van je bericht eindigt. Daaronder heb je ruimte voor opmerkingen voor de redactie.

‘Voor de redactie’

Onder de slotaanduiding kun je een kopje ‘Voor de redactie’ opnemen. Hierin zet je de niet direct voor publicatie bedoelde info, zoals:

  • het aantal bijlages;
  • de titel van elke bijlage (achtergrondinformatie, uitnodiging, foto o.i.d.);
  • een concept-bijschrift bij een meegezonden foto (wat/wie zie je op de foto);
  • naam, functie, telefoonnummer en e-mail adres van de contactpersoon. Bij voorkeur een telefoonnummer waar die persoon op dat moment ook echt bereikbaar is (dus ook privé-nummers);
  • het adres van de webpagina waar je de bij het persbericht horende digitale foto’s hebt staan. Dus bijv.: ‘Bijbehorend rechtenvrij beeldmateriaal vindt u op www.mijndomein.nl/persbericht/illustraties/index.html’.

Overige informatie

  • Zet op elke bijlage de afzender en een copyright-aanduiding.
  • Zet achterop de foto’s naast de copyright-aanduiding (de fotograaf en eventueel de aanduiding ‘vrij van rechten’), de opnamedatum en wie of wat je op de foto ziet.

Meer info over een persbericht maken vind je in de artikelenreeks '40 Tips voor een persbericht'. Die tips zijn verdeeld over de volgende rubrieken:

Ben je meer geïnteresseerd in de communicatie-aspecten van een persbericht, lees dan Het persbericht vanuit communicatie-oogpunt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel sitebezoekers vonden ook het volgende artikel interessant:

Uitgebreid onderzoek providers (op beperkt aantal criteria):
De beste (inbel) internet provider van 2004

Wat is de beste Nederlandse (inbel) internet provider? Hier DE lijst o.b.v. een uitgebreid onderzoek in 2004....

 

Wil je de rest van dit artikel lezen, klik dan even op Uitgebreid onderzoek providers (op beperkt aantal criteria): De beste (inbel) internet provider van 2004.

Naar de bovenkant van

'Opbouw/structuur'

NB. Er komen regelmatig nieuwe pagina's bij op deze site, dus kom gerust nog eens terug als je meer wilt weten over onderwerpen zoals op deze pagina 'Het persbericht: Opbouw/structuur', of -meer in het algemeen- over zaken als communicatie, marketing, communicatieplan, marketingcommunicatieplan, communicatiemiddelen, vacature communicatiemedewerker enzovoort.