Uitgebreid onderzoek providers (op beperkt aantal criteria):
De beste (inbel) internet provider van 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de beste Nederlandse (inbel) internet provider? Hier DE lijst o.b.v. een uitgebreid onderzoek in 2004.

Onderzoeksbureau iPing heeft meer dan 2 miljoen metingen gedaan naar de belangrijkste Nederlandse internetproviders van inbelverbindingen. Hierbij hun interessante persbericht met de resultaten. Let wel: zij beoordelen maar op drie criteria én een beperkt aantal providers.

 

10 januari 2005

Meer dan twee miljoen metingen hebben de meetcomputers van iPing Research BV in 2004 uitgevoerd bij de belangrijkste Nederlandse Internet Service Providers (ISP’s). Deze metingen bestaan uit het inbellen met V.92/analoge- en ISDN-modems en het beoordelen van de ISP’s op drie kwaliteitscriteria: de bereikbaarheid van de inbelnummers, de inlogtijd op het inbelnetwerk en de snelheid van de internetverbinding. Na weging en middeling van de meetgegevens over het jaar 2004 ontstaat de volgende overall ranking.

Beste internet provider overall

Dit overzicht is een gewogen gemiddelde van de afzonderlijke scores op de drie genoemde kwaliteitscriteria. Aangezien deze drie aspecten niet even zwaar wegen in het dagelijks gebruik, is een wegingsfactor op de kwaliteitscriteria toegepast: voor bereikbaarheid een factor 3, voor inlogtijd een factor 1 en voor de snelheid een factor 4. Door de scores per onderdeel voor iedere ISP op te tellen en te wegen, ontstaat een overall rangschikking. Onderstaand worden de afzonderlijke resultaten per kwaliteitscriterium behandeld.

Bereikbaarheid inbelnummers internet provider

De ‘bereikbaarheid van de inbelnummers’ is de verhouding tussen het aantal inbelpogingen en het aantal keren dat ‘in gesprek’ of een ander probleem bij het opbouwen van de verbinding werd geregistreerd. Hoe hoger dit percentage, des te kleiner beter bereikbaar is de provider. In onderstaande tabel zijn de providers gerangschikt naar bereikbaarheid [details en scores per provider zijn op te vragen bij iPing Research].De bereikbaarheid van de providers in 2004 was over het algemeen goed. Dat betekent dat de gebruiker zelden een ‘in-gesprektoon’ krijgt bij het inbellen. De geregistreerde ‘in gesprek’ sessies vonden voornamelijk in de piektijden plaats; de avonduren. De kans op ‘in gesprek’ is bij ISDN kleiner dan bij analoge lijnen – een grote groep providers had bij ISDN een score van 100% voor de bereikbaarheid. Ten opzichte van 2003 is zowel bij analoge als bij ISDN verbindingen de bereikbaarheid verder verbeterd.

Inlogtijd op het inbelnetwerk van de internetproviders

De inlogtijd is de tijd die nodig is voor het opzetten van de internetverbinding. Het is de tijd, gemeten in seconden, tussen het moment van het opzetten van de verbinding (inbellen) en het moment dat er een werkende internet-verbinding is waarmee bijvoorbeeld gesurft of gemaild kan worden. In onderstaande tabel zijn de providers gerangschikt naar inlogtijd [details en scores per provider zijn op te vragen bij iPing Research].Het opzetten van internetverbinding met een modem duurt aanzienlijk langer dan bij ISDN. Bij analoge verbindingen duurt het opzetten gemiddeld 28,8 seconden, bij ISDN is dit ongeveer 1,7 seconden. ISDN is op dit punt dus bijna 17 keer sneller. Het absolute verschil is gemiddeld 27,1 seconden. Ten opzichte van 2003 zijn de inlogtijden niet opvallend verbeterd.

Snelheid van de internetverbinding

Om de daadwerkelijke snelheid van de verbinding te bepalen worden na het opzetten van een verbinding diverse testbestanden gedownload. Deze testbestanden bevinden zich op snelle webservers die verspreid staan over de hele wereld. De snelheid van de internetverbinding wordt uitgedrukt in bits per seconde. Hoe hoger de snelheid, hoe sneller men bijvoorbeeld kan surfen, downloaden of e-mailen. In onderstaande tabel zijn de providers gerangschikt naar snelheid [details en scores per provider zijn op te vragen bij iPing Research].


De gemiddelde snelheid van ISDN ligt ruim 40% hoger dan de gemiddelde snelheid van de analoge verbindingen. De gemiddelde snelheid bedroeg bij ISDN bijna 54 kbit/sec (6,6 kbyte/sec) en bij de analoge verbindingen was ruim 38 kbit/sec (4,7 kbyte/sec). Bij de analoge metingen is het verschil tussen de snelste en de langzaamste provider ongeveer 12%. Bij ISDN is het verschil tussen de snelste en de langzaamste ruim 33%.

Voor de totstandkoming van dit artikel heeft iPing Research gebruikt gemaakt van de gegevens die zij verzamelt in het kader van haar continue ISP Performance onderzoek. In dit onderzoek wordt dagelijks de kwaliteit van alle grote Nederlandse providers gemeten. In dit artikel zijn de resultaten van de volgende providers verwerkt: 12move, Concepts ICT, Demon, Direct Internet, Easynet, Euronet, Freeler, HCCnet, Het Net, Internlnet, Planet Internet, Raketnet, Solcon, Tiscali, TMFweb, Wanadoo, XS4All en Zon.

Conclusie

  • Tiscali overall beste analoge provider 2004
  • Het Net overall beste ISDN provider 2004
  • Planet Internet snelste ISDN provider
  • TMFWeb snelste analoge provider

 

Kanttekeningen Communicatie-Centrum

Een goede zaak dat dit op zo'n degelijke manier onderzocht wordt. Dit soort onderzoeken is behoudens het bijhouden van gebruikersfora de enige manier voor de klanten om wat greep op het hypertaaltje van de meeste internetproviders te houden. Maar vergeet niet onze kanttekening: er is alleen op wat (belangrijke) technische criteria onderzocht. Andere aspecten zoals de kwaliteit van de helpdesk, de vaak meegeleverde hosting-faciliteiten (site + e-mailadres), de toegestane bandbreedte etc. spelen in de praktijk ook vaak een rol. Bovendien zijn er heel veel minder bekende en soms betere internetproviders die niet in dit onderzoek zijn meegenomen. Kortom, een goede indicatie zonder dat het het definitieve oordeel is over de beste inbel internet provider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel sitebezoekers vonden ook het volgende artikel interessant:


Tips voor het woordgebruik in een persbericht

Professionele tips voor het woord-/zinsgebruik in een effectief persbericht   ...

 

Wil je de rest van dit artikel lezen, klik dan even op Tips voor het woordgebruik in een persbericht.

NB. Er komen regelmatig nieuwe pagina's bij op deze site, dus kom gerust nog eens terug als je meer wilt weten over onderwerpen zoals op deze pagina 'Uitgebreid onderzoek providers (op beperkt aantal criteria): De beste (inbel) internet provider van 2004', of -meer in het algemeen- over zaken als communicatie, marketing, communicatieplan, marketingcommunicatieplan, communicatiemiddelen, vacature communicatiemedewerker enzovoort.